HR- och managementkonsult

Tjänster

daria-shevtsova-57340.jpg
 

Ser du ett behov av utveckling inom din organisation men har svårt att sätta fingret på var och hur den utvecklingen ska ske? Ta hjälp av mig så får du konkreta verktyg för att möta dina utmaningar, och stöd längs vägen.

Jag arbetar nära VD, Vice VD eller HR-chef i små eller medelstora bolag. Gärna entreprenöriellt drivna och med någon sorts teknikkoppling, för jag tycker om att jobba med nyfikna och nytänkande människor.

När jag är på ett uppdrag så är mitt mål att titta, lyssna och vara delaktig i processer för att skapa en framgångsrik arbetsplats med människor som mår bra, utvecklas och presterar hållbart och långsiktigt.

 

Management

Hjälp och stöd till dina ledare

En chef brottas med många utmaningar. Allt från att lösa vardagliga konflikter till att hålla ordning på långsiktiga rutiner och mål. Ibland krävs svåra beslut och hårt förändringsarbete för att en organisation ska blomstra.

Som managementkonsult bildar jag en powerduo med dig som ledare. Tillsammans hittar vi nya, smartare sätt att arbeta på som får oss att nå vår potential både som organisation och individ. Jag hjälper dig planera, effektivisera och upprätta bra rutiner för ditt arbete. Alltid med målet ökat välmående, engagemang och meningsfullhet.


 

HR-frågor

Strategier för friska och motiverade medarbetare

En arbetsgivare idag har ett allt större ansvar för medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa. Ofta vet vi vad det är som gör att vi tappar motivationen eller bränner ut oss, men det är inte alltid vi pratar om det. Att våga ta upp det som är obekvämt och svårt tror jag är en förutsättning för att skapa förändring.

Som HR-konsult stöttar jag chefer och anställda i alla HR-relaterade frågor. Kanske behöver du hjälp med svåra samtal på din arbetsplats? Då kan jag medla mellan parter och coacha chefer och medarbetare till bättre förståelse och kommunikation. Oavsett vilka beslut som fattas så ska det kännas bra för samtliga inblandade. Jag tror på lösningar där alla vinner och får de förutsättningar som gör att de bäst kan utvecklas.

Stress och sjukfrånvaro är andra vanliga problem på många arbetsplatser, och här är det viktigt med rätt sorts förebyggande friskvård. Jag hjälper dig hitta de verktyg och rutiner som gör att er personal kan må bra på lång sikt.


 

Personlig utveckling

Hållbar tillväxt för organisationer och individer

Världen runt omkring oss utvecklas i en rasande fart och en av våra största utmaningar som individer och företag är att jobba med oss själva och förbereda oss på en framtid som vi inte har en aning om hur den kommer att se ut.

Idag kräver vi mer meningsfullhet och passion på arbetsplatsen än vad vi gjorde för några decennier sedan. Samtidigt blir det allt svårare att separera arbete från fritid och hitta balans. Därför måste arbetsgivare idag börja ställa mer personliga frågor gällande livspusslet, syfte, roller och ansvar.

Vi behöver också bli bättre på att kommunicera vad vi vill och varför. Framtidsvision och hållbar strategi blir avgörande för vilka vi attraherar och vilka vi får behålla i vår utmaning att vara attraktiva arbetsplatser.

I min roll som coach jobbar jag tillsammans med er för att skapa bästa möjliga förutsättningar för fortsatt motivation, produktivitet, och framför allt välmående både hos individer och organisationer.

 
Our business and staff has doubled since 2014. During the expansion I´ve had continuous talks with Mia in order to stake out strategies, attract new staff and to lift and enhance my existing staff. I would very much like to recommend Mia in her role as HR-expert.
— Peter Sahlin, pS Arkitektur
breather-163400.jpg
 

Kontakt

Står du inför en knepig personalutmaning, eller behöver hjälp att nå dina och din organisations mål? Hör av dig till mig idag så pratar vi vidare om hur vi kan jobba ihop.